Η Εταιρεία μας arrow Προϊ'οντα & Εγκαταστάσεις
Εγκαταστάσεις

Στο Yπόγειο γίνεται καθαρισμός , επεξεργασία και παραγωγή Ελληνικών Προϊόντων σε τρεις φούρνους τήξης κραμάτων αναλόγως την ιδιομορφία του κάθε κράματος.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΚΡΑΜΜΑΤΑ

Α’  ΥΛΗ ΧΕΛΩΝΑΣ

  ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΥ _  ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ  _  ΖΑΜΑΚ – ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ

ΑΝΟΔΙΑ    ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ _  ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

 

                 Στο Iσόγειο γίνεται παραλαβή και διαχωρισμός των μετάλλων.

ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΡΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΚΡΑΠ»


ΣΚΡΑΠ «ΧΑΛΚΟΥ»   ΤΕΦΡΕΣ _  ΛΙΜΑΔΟΥΡΕΣΣΚΡΑΠ «ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΥ»    ΛΙΜΑΔΟΥΡΕΣ _  ΤΡΟΧΑΔΟΥΡΕΣ _ ΤΕΦΡΕΣ _  ΡΑΜΑΤΙΑΣΚΡΑΠ «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ»    ΓΡΕΖΙΑ _  ΡΑΜΑΤΙΑ _  ΛΑΠΑΔΕΣ _  ΤΣΙΓΚΟΥΣ OFFSET ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

 

ΣΚΡΑΠ «ΖΑΜΑΚ»   ΛΙΜΑΔΟΥΡΕΣ _ ΛΑΠΑΔΕΣ

 


ΣΚΡΑΠ «ΜΟΛΥΒΔΟΥ»   ΜΟΛΥΒΔΑΝΤΙΜΟΝΙΑΣΚΡΑΠ «ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ»   ΤΣΙΓΚΟΓΡΑΦΙΑΣ _  ΑΝΟΔΙΩΝ

 

Στον Hμιόροφο βρίσκεται  το γραφείο της εταιρείας μας καθώς , και το χημείο ελέγχου ποιότητας παραγωγής μας.

Η μεταφορά από και προς τη μονάδα μας γίνεται και με δικά μας φορτηγά κατόπιν συνεννοήσεως.